Byggservice

K Häggblom utför underhålls-, reparations- och försäkringsarbeten, service åt fastighetsbolag och industri, om- och tillbyggnader, lägenhets-, badrums- och köksrenoveringar med mera.
Renoveringar av industrifastigheter, produktionshallar, affärsfastigheter, skolor och daghem samt bostadshus.

K Häggblom bygger alla typer av bostäder såsom höghuslägenheter till småhus.

För 20 år sedan började vi bygga halvfabrikat (skivfärdigt) radhus och parhus något som blivit väldigt populärt och används numera väldigt flitigt av händiga husägare.

En framgångsfaktor är att förstå våra kunders behov och krav avseende läge och utformning för att kunna omsätta detta till attraktiva bostäder och lokaler.

K Häggblom bygger kommersiella och offentliga lokaler som kontor, skolor, idrottsanläggningar, sjukhus åt både privata och kommuniala samt industrilokaler.

Nybyggnader, tillbyggen, renoveringar och service till industri.

  • Alla
  • Nybyggnad
  • Renovering och sanering
  • Renoveringsarbeten