Nybyggnad

K Häggblom bygger kommersiella och offentliga lokaler som kontor, skolor, idrottsanläggningar,industrilokaler, industrihallar, sjukhus åt både privata och kommuniala. En framgångsfaktor är att förstå våra kunders behov och krav avseende läge och utformning för att kunna omsätta detta till attraktiva bostäder,lokaler och hallar.